• De uitgebrachte offertes van Brabant Marketing hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij anders vermeld.
  • De prijzen die Brabant Marketing communiceert, zijn in euro’s en exclusief BTW.
  • Betaling altijd binnen 30 dagen na factuurdatum. Blijft betaling uit, dan verliest de opdrachtgever zijn gebruikersrecht en uitzendlicentie.
  • Bij een niet tijdige betaling wordt Syncasso ingeschakeld. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
  • De opdrachtgever is aansprakelijk voor de inhoud van de producties tenzij anders vermeld.
  • Brabant Marketing heeft het gebruikersrecht om de online, offline en audio- en videoproducties op haar site te plaatsen.
  • Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om de online, offline en video content welke door Brabant Marketing is bedacht en/of ontworpen te verhuren, te verkopen of te vermenigvuldigen.
  • Brabant Marketing werkt bij elke videoproductie met een quitclaim. Hierbij geeft de figurant of geportretteerde toestemming voor de gemaakte opnamen en verklaart deze geen aanspraak te zullen maken op het portretrecht.